Taxi sân bay giá rẻ, taxi đường dài giá rẻ, taxi giá rẻ

Nhúng form đặt xe


Chọn các thông tin cố định (nếu có)

Chuyển đổi địa chỉ đón và trả >

Nhập Domain đối tác (*)

Hướng dẫn

Chọn các thông tin cố định (Giá trị đã chọn không thay đổi được)
Điền Domain của đối tác cần nhúng form đặt xe
Bấm nút tạo mã nhúng
Copy mã nhúng vào vị trí trên website muốn đặt
Đăng ký tham gia làm đối tác để tạo tài khoản hỗ trợ đối xoát giao dịch thành công
Nếu đối tác đã có thông tin khách hàng và địa điểm đón/ trả thì có thể truyền dữ liệu vào form đặt xe để khách hàng không phải điền lại thông tin bằng cách thay đổi giá trị trong đoạn mã

 var DICHUNG_API_DATA_CONF = { airport: 'Tên sân bay', to_airport: 'Tên sân bay đến', fullname: 'Họ và tên', phone: 'Số điện thoại khách hàng', email: 'Email khách hàng', address: 'Địa chỉ khách hàng' lang: 'vn' // vn: Tiếng việt, en: tiếng anh }; 

Background:

Button:

Xem giá


Hãy để chúng tôi giúp bạn bằng cách để lại thông tin liên lạc của bạn

Chúng tôi sẽ liên hệ ngay để hoàn tất yêu cầu đặt xe